Біржа – це ринок, який працює за встановленими правилами. На цьому ринку є продавці та клієнти, які здійснюють операції один з одним. Товарна біржа є оригінальною версією, яка все ще діє. У цій версії використовується спеціальний список реальних товарів, якими торгують. До реальних товарів належать різноманітні харчові продукти, худоба та м’ясо, текстиль, паливо, сировина, кольорові та дорогоцінні метали.

Таким чином, на біржі є можливість торгувати найрізноманітнішими товарами, від каучуку і джуту до золота і корів. Поряд з цим існує особливий вид товару, який також котирується на інших біржах біржі. Цей варіант включає в себе всі види дорогих цінних паперів і фінансових інструментів, а також різноманітні варіації валют.

У своїх різновидах розрізняють універсальні та спеціалізовані біржі. Так, на деяких біржах торгуються найрізноманітнішими групами товарів, тоді як спеціалізовані біржі припускають будь-яку конкретну продукцію, скажімо, тільки кольорові метали.

Як систематизуються біржові платформи

Насамперед можна помітити відмінності в рівні доступності. У цій систематизації допускається розрізняти закриті, частково відкриті та повністю відкриті.

Якщо говорити про відкриті біржі, то торги здійснюються брокерами або в спокої продавцями і клієнтами. На закритих біржах працюють тільки посередники з доступом. Решта людей не можуть брати участь у діяльності таких закритих ринків.

Якщо говорити про світову практику, то тут переважні закриті біржі, оскільки торгівля на світовому рівні передбачає наявність високих ризиків, і, відповідно, тут необхідна дія фахівців, які тільки туди допускаються.

Проектування біржової діяльності

незалежно від того, які дії торгової біржі повністю контролюються Законом, біржовим законодавством і правилами, уособленням торгівлі. Торгова організація суворо діє за такими моментами:

 • рівноправна роль біржової торгівлі;
 • використання ринкових (вільного типу) цін;
 • соціальна реалізація пропозицій.

Також слід пам’ятати, що біржа має повне право встановлювати свої правила відповідно до чинного законодавства. Багато що залежить від торгівлі та арбітражу. Це важливі деталі, які потребують ретельного вивчення та дотримання в майбутньому.

Біржа має повне право брати участь у створенні підрозділів біржі та затверджувати їх розташування. Ми розробляємо власні стандарти та типові договори.

Зрідка, при необхідності, біржа може припинити свою роботу. Традиційно це відбувається, якщо з якихось причин ціни різко падають або, навпаки, зростають. Все це вирішує свідомо скликаний біржовий комітет. Це особлива порада, та, яка скликається для того, щоб вирішити проблеми з біржею.

Така організація встановлює періодичні та початкові внески для членів біржі. Також слід оплата послуг. Вона також має право встановлювати та збирати інші кошти та стягувати реєстраційні збори, накладати штрафи та санкції за порушення певних правил.

Біржа може скликати арбітражні комісії. Вони потрібні для мирного вирішення питань, пов’язаних із торгівлею. Організація може писати нові пропозиції до державних органів і просити їх набрати чинності.

Перейшовши на сайт https://biz.nv.ua/ukr/economics/torgivlyu-na-birzhi-v-ukrajini-teper-regulyuye-zakonodavstvo-50190132.html ви зможете дізнатися більше про зміни в структурі діяльності товарних бірж.

Функції біржі

Біржа повинна:

 1. Займається створенням сприятливих умов для безпечного ведення торгівлі на сайтах.
 2. Регулювання біржових операцій.
 3. Коригування ціни. Багато що залежить від потреби в товарах, які надаються на біржі.
 4. Біржа надає певні види послуг членам біржі та клієнтам.
 5. Займається збором, обробкою та поширенням інформації, природно пов’язаної з ринковими умовами.

Товарна компанія створюється тільки на основі добровільного страхового товариства. У цьому повинні бути зацікавлені фізичні та юридичні особи.

Члени та засновники біржі не можуть працювати або належати до державної влади. Засновниками біржі також можуть бути державні установи.

Установи товарних бірж зобов’язані сплачувати початковий внесок, оскільки біржа діє на підставі статуту. Його затверджують засновники.

У статуті біржі має бути визначено:

 • назва, місцезнаходження майбутнього торгового органу;
 • склад засновників та інших осіб;
 • види коштів, що входять до складу;
 • органи управлінської влади та контролю за фондовою біржею, порядок утворення;
 • застосування штрафів і санкцій;
 • відповідальність, яку несе біржа;
 • порядок припинення діяльності.

У статуті є багато правил, які дотримуються біржею. Всі нюанси біржі вимагають суворо виконувати. У разі порушення організація ліквідується або сплатить великі штрафи. Все відбувається під контролем органів державної влади країни, де знаходиться торгова біржа.